ติดต่อเรา

บริษัท กนกนันท์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนเน็คชั่น จำกัด
Kanoknan Engineering Connection Co.,Ltd

Tel: 075-752178 Fax:075-752178
Mobile : 0637850761, 086-5167368
Email : k.e.c.engineer@gmail.com

Fb : https://www.facebook.com/KEC-Engineering

87 หมู่ 5 เทศบาลตำบลนาเหรง อ.นบพิตำ จ. นครศรีธรรมราช 80160

บริษัท กนกนันท์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนเน็คชั่น จำกัด