เกี่ยวกับเรา

บริษัท กนกนันท์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนเน็คชั่น จำกัด
บริการรับเหมาก่อสร้าง (ภาคใต้) ให้บริการหลักเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้าง และอื่นๆ จากประสบการณ์ ยินดีให้บริการ