บริษัท กนกนันท์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนเน็คชั่น จำกัด

งานโครงข่ายเสาโทรศัพท์ งานโครงสร้าง ก่อสร้าง งานขุดลอก งานถมดิน งานเขื่อนแนวกันคลื่น ท่าเทียบเรือ งานระบบ สุขาภิบาล ไฟฟ้า ประปา

โครงการใหม่ / งานรับเหมาก่อสร้าง

อัพเดทโครงการล่าสุด กิจกรรมหน้างานในโครงการของบริษัท